Všetky údaje sa vzťahujú na týždne od počatia. Napríklad 4. týždeň od počatia je 6. týždeň tehotenstva. Je to preto, že tehotenstvo sa môže počítať buď od počatia tak, ako sme počítali my, alebo od prvého dňa poslednej menštruácie.

Začína biť srdce.  /4. týždeň/
Srdce začína biť už v 3. týždni plus 1 deň, ale ešte potrvá pár dní, kým je viditeľné na ultrazvuku. Od 6. týždňa už srdce pumpuje do mozgu a tela vlastnú krv embrya. Sú prítomné všetky 4 komory. Srdce doteraz udrelo už viac ako miliónkrát.
https://www.ehd.org/dev_article_unit4.php#heart

Tenká priesvitná koža pokrýva celé telo. /4. týždeň/
U 4-týždňového embrya je prítomná jednovrstvová tenká priesvitná koža. Je cez ňu vidieť orgány v ich skorom vývojovom štádiu.
https://www.ehd.org/dev_article_unit5.php#skintransp

Dá sa zaznamenať aktivita mozgu. /6. týždeň/
Jednotlivé mozgové vlny embrya môžeme snímať na EEG už vo veku 6 týždňov a 2 dni života. V tomto období sa veľkosť jeho mozgových vĺn zdvojnásobí.
https://www.ehd.org/dev_article_unit7.php#brainwaves

Začína sa jemne pohybovať. /6. týždeň/
Hoci tehotná žena začína cítiť prvé pohyby až neskôr, embryo sa začína pohybovať už vo veku medzi piatym a šiestym týždňom.
Pohyby sú spontánne aj reflexné. Sú nevyhnutné pre správny vývoj kostí a kĺbov.
https://www.ehd.org/dev_article_unit6.php#reflexmove

Začína sa mu čkať. /7. týždeň/
Matka často cíti svoje dieťa čkať až v druhej polovici tehotenstva. Čkanie sa však začína už od 7. týždňa, kedy sa vyvíja bránica.
https://www.ehd.org/dev_article_unit7.php#hiccups
https://www.thebump.com/a/does-baby-have-hiccups

Dieťa je veľké približne ako čerešňa. /7. týždeň/
V siedmom týždni má dieťa veľkosť cca od 0,79 cm do 1,5 cm. Váha je 0,5 g.
http://www.pregnancysymptomsweekbyweek.org/7_Weeks_Pregnant_Pregnancy_Symptoms#image

Dieťa už ciká. /8. týždeň/
Od ôsmeho týždňa začínajú obličky produkovať moč, ktorý sa uvoľňuje do plodovej vody.
https://www.ehd.org/dev_article_unit8.php#intestine

Objavujú sa chĺpky na obočí a okolo úst. /8. týždeň/
Po tom, ako narastie obočie a chĺpky okolo úst, dieťaťu postupne pokryjú chĺpky (lanugo) aj zvyšok tela.
Tieto chĺpky mu vypadnú a znova narastú aj 2-3 krát predtým, ako sa narodí.
https://www.ehd.org/dev_article_unit8.php#haireyebrowsmouth
https://www.thebump.com/a/fetal-development-skin-hair-nails#2

Je na 90 % vyvinuté. /8. týždeň/
Embryológovia odhadujú, že už 8-týždňové embryo má vyvinutých približne 90 % z celkových 4 500 častí dospelého ľudského tela. Znamená to, že približne 4 000 častí tela je prítomných už 8 týždňov od počatia.
https://www.ehd.org/dev_article_unit8.php#haireyebrowsmouth
https://www.ehd.org/prenatal-summary.php

Cmúľa si palec. /9. týždeň/
Od deviateho týždňa si bábätko už cmúľa palec, je schopné chytiť predmet, pohybovať hlavou a iné.
https://www.ehd.org/dev_article_unit10.php#thumbsucking
https://www.ehd.org/dev_article_unit9.php#sighing

Ak má dieťa ženské pohlavie, možno rozpoznať maternicu. /9. týždeň/
Maternicu je možné identifikovať od 9. týždňa, kedy sa už objavujú aj vaječníky s nezrelými vajíčkami (oogónie).
https://www.ehd.org/dev_article_unit9.php#uterus

Tvár, dlane a chodidlá už môžu byť citlivé na dotyk. /9. týždeň/
Od 9. týždňa tvár, dlane rúk a stupaje nožičiek môžu reagovať na dotyk. Napríklad ak sa dieťa dotkne chodidla, noha sa mu zohne v bedrovom kĺbe a v kolene a stiahnu sa mu prsty na nohe.
https://www.ehd.org/dev_article_unit9.php#facehandsfeetsense

Už je vidieť, či je to chlapec alebo dievča. /9. týždeň/
Hoci je pohlavie nezameniteľne určené pri oplodnení, od deviateho týždňa je možné rozlíšiť mužské a ženské pohlavné orgány.
Ďalšie pohlavné rozdiely sa objavujú v štrnástom týždni – a to napríklad aj pohybom čeľustí. Dievčatá nimi pohybujú častejšie ako chlapci.
https://www.ehd.org/dev_article_unit9.php#uterus
https://www.ehd.org/dev_article_unit13.php#genderdiff
https://www.ehd.org/dev_article_unit11.php#complexfacialexpressions

Začína prehĺtať plodovú vodu. /9. týždeň/
Od deviateho týždňa dieťa prehĺta plodovú vodu a spolu s ňou aj vlastný moč.
https://www.ehd.org/dev_article_unit9.php#sighing

Dieťa už zíva. /10. týždeň/
Zívanie začína približne v polovici desiateho týždňa.
https://www.ehd.org/dev_article_unit10.php#yawning

Formujú sa unikátne odtlačky prstov. /10. týždeň/
Odtlačky prstov sa formujú v desiatom týždni súčasne s rastom nechtov na rukách a nohách.
https://www.ehd.org/dev_article_unit10.php#fingerprints

Svaly na tvári sú vyvinuté a dieťa vie robiť grimasy. /11. týždeň/
Od 11. týždňa sú nos a pery už úplne vyvinuté. Plod teraz môže vytvárať komplexné výrazy tváre a podľa istej skupiny vedcov je už schopný úsmevu.
https://www.ehd.org/dev_article_unit11.php#complexfacialexpressions

Dieťa je veľké približne ako väčšia slivka. /12. týždeň/
Dieťa vo veku 12 týždňov má veľkosť približne 8 cm, čo sa podobá väčšej slivke.
https://www.ehd.org/movies/64/Weight-Gain

Črevá začínajú tráviť. /12. týždeň/
Trávenie začína v 12. týždni. Materiál, ktorý sa prvýkrát vylúči až po narodení, sa volá meconium. Pozostáva z tráviacich enzýmov, vypadaných chĺpkov, bielkovín a mŕtvych buniek tráviaceho traktu.
https://www.ehd.org/dev_article_unit12.php#bowelmovement

V ústach sú už vyvinuté chuťové poháriky. /12. týždeň/
Od 12. týždňa sú v ústach a na jazyku rozptýlené chuťové poháriky.
Narodením sa chuťové poháriky budú koncentrovať na jazyk a na podnebie ústnej dutiny.
https://www.ehd.org/dev_article_unit12.php#tastebuds

Začína vývin zubov. /13. týždeň/
Vývin zubov začína v 13. týždni. Zubná sklovina sa bude vyvíjať až v 16.-18. týždni.
https://www.ehd.org/dev_article_unit13.php#teeth
https://www.ehd.org/dev_article_unit14.php#toothenamel

Ak sa dieťa dotkne seba v okolí úst, tak ich otvorí a pootočí sa. /13. týždeň/
Pri dotyku v okolí úst sa dieťa otočí a otvorí ústa. U novorodencov sa tento pohyb nazýva “hľadajúci reflex” a pomáha im nájsť bradavku pri dojčení.
https://www.ehd.org/dev_article_unit13.php#rooting_reflex

Matka už môže cítiť pohyby dieťaťa. /14. týždeň/
Aj keď embryo sa hýbe už od 6. týždňa, matka môže začať cítiť jeho pohyby niekedy medzi 14. a 18. týždňom.
https://www.ehd.org/dev_article_unit13.php#quickening

Hrtan sa pohybuje podobným spôsobom ako u plačúceho dieťaťa po narodení. /18. týždeň/
Hrtan a hlasový aparát sa v 18-tom týždni veku dieťaťa začína pohybovať podobným spôsobom ako u plačúceho dieťaťa po narodení.
https://www.ehd.org/prenatal-summary.php

Celé telo je pokryté bielym mazom. /18. týždeň/
Biely maz (vernix) je biela substancia podobná syru a najviac sa objavuje na chrbte. Chráni telo dieťaťa v plodovej vode a pomáha predchádzať popraskaniu a zvráskaveniu kože.
https://www.ehd.org/dev_article_unit14.php#vernix

Ak je dieťa dievča, má vo vaječníkoch 7 miliónov vajíčok. /19. týždeň/
Približne v devätnástom týždni počet vajíčok (nezrelých) vo vaječníkoch ženského embrya vrcholí – je ich približne 7 miliónov. Od tohto momentu sa produkcia vajíčok navždy končí a ich počet bude už iba klesať, do pôrodu približne na 2 milióny.
https://www.ehd.org/dev_article_unit14.php#oogoniapeak

Predčasne narodené dieťa už môže prežiť (za pomoci medicíny). /20. týždeň/
Za pomoci špecializovanej zdravotníckej starostlivosti dokážu predčasne narodené deti prežiť už v 20-tom týždni od počatia (22.tt) aj mimo maternice. Miera prežívaniaje približne 40 %.
https://www.ehd.org/prenatal-summary.php

Dieťa počuje a začína reagovať na zvuky. /20. týždeň/
V 20-tom týždni vnútorné ucho dozrie do takého štádia, že je dieťa schopné reagovať na zvyšujúce sa počty zvukov.
https://www.ehd.org/dev_article_unit14.php#cochleaadultsize