Veľké fakty o živote.
Prvých 20 týždňov najväčších zmien.

Čo je Neviditeľný človek?

Je to edukatívna pomôcka, navrhnutá špeciálne tak, aby jej používanie bolo jednoduché. Skladá sa zo 7 veľkých kariet a z 28 malých kariet, ktoré sa k sebe priraďujú. Veľké karty zobrazujú reálne zábery ľudského života v maternici v rôznych časových obdobiach vývinu. Malé karty idú do detailov – slovne popisujú to, čo už je v ľudskom tele vyvinuté v rôznych štádiách. Malé karty majú zo zadnej strany číslo. Je to vyjadrenie, v ktorom týždni daná vlastnosť alebo schopnosť u dieťaťa vznikla. Týchto kartičiek je viac ako obrázkov, ku ktorým ich treba priradiť. Cieľ je jednoduchý: priradiť kartu k takému obrázku, kedy je daná vlastnosť u človeka už prítomná.

Pomôcka zobrazuje fakty z biológie.

Vývin pred narodením ukazuje na základe dostupných medicínskych poznatkov bez akejkoľvek náboženskej či inej ideologickej intepretácie.

Odkiaľ sme čerpali informácie?
Na príprave tejto pomôcky sme spolupracovali s odborníkmi v oblasti medicíny. Všetky tvrdenia, ktoré nájdete v tejto pomôcke, sú vedeckými faktami.
Overiť si ich môžete aj TU Použité fotografie a ilustrácie sme získali od Center for Bio-Ethical Reform alebo zakúpili v Alamy Stock Photo.

Prečo sme ju vymysleli?

  • Stretávame sa s tým, že niektorých ľudí prekvapí zistenie, ako vyzerá dieťa pred narodením.
  • Ľudský život pred narodením nás fascinuje.
  • Vraveli sme si, že lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť.
  • Nemáme radi suché fakty, ale radi sa hráme, objavujeme a žasneme.

Ako hrať?

1/ Hrajte na body!
Každý člen/skupinka priradí všetky kartičky k obrázkom bez toho, že by používal nápovedu. Po dokončení skontrolujte správne odpovede vzadu na každej kartičke a spočítajte. Vyšší počet vyhráva.
2/ Priraďujte spoločne!
Vyberte postupne kartičku po kartičke a dohodnite sa, ku ktorému týždňu vývoja by ste ju umiestnili. Keď ju položíte k obrázku, otočte kartičku a skontrolujte, či je na správnom mieste. Ak nie je, premiestnite kartu.
3/ Hádajte!
Jeden drží kôpku kartičiek. Prečíta tvrdenie na prvej karte a nechá prvého spoluhráča hádať, ku ktorému týždňu a obrázku by daný fakt priradil. Ak uhádne na prvýkrát, kartičku priradia k obrázku a dostáva ďalšiu otázku. Ak neuhádne, tú istú kartu háda ďalší hráč.
4/ Len tak priraďujte.
Vyberte si kartičky, ktoré vás zaujímajú a priraďte ich k obrázkom a číslam týždňov. Pri hádaní alebo sledovaní nápovedy sa naučíte hneď niekoľko zaujímavých vedomostí o prenatálnom vývine.

TIP! Ak je vám 28 kariet na hranie s deťmi priveľa, vyberte len polovicu kariet, alebo z každého obdobia iba jednu-dve karty a hrajte s menším počtom.

Kto pomôcku vymyslel?

Sme členovia tímu občianskeho združenia Fórum života. Na Slovensku pôsobí od roku 2001 a jeho úlohou je robiť všetko preto, aby sa k ľudskému životu pristupovalo s úctou a dôstojnosťou. Realizujeme projekty konkrétnej pomoci: Poradňa Alexis, Zachráňme životy, Centrum konkrétnej pomoci Femina – Levice, Snina, Prešov. V nich sú našou cieľovou skupinou najmä ženy, ktoré stoja pred ťažkou životnou voľbou. V projekte Tlakový hrniec učíme kriticky myslieť a správne argumentovať.